SEKRETESSPOLICY


När du använder våra tjänster så anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn anger vi vilka data vi samlar in, varför vi samlar in dessa data och hur dessa data används.

 

Vi värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ger dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera dem och hur du kan radera dina personuppgifter.

 

1. Information som vi samlar in

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare. Vi samlar in data som du uppger och data som vi får när du använder våra tjänster.

 

1.1 Information som du uppger

Du behöver ett medlemskap för att kunna använda våra tjänster. När du registrerar ett medlemskap ber vi dig om personuppgifter, exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer, adress, personnummer. Dessa personuppgifter används för att kunna föra ett register på våra medlemmar och kunna tilldela medlemskort och information via post.

 

1.2 Information vi får när du använder våra tjänster på hemsidan

Vi samlar in information som e-postadress när du utnyttjar vårt nyhetsbrev. Vi samlar in besöksstatistik med hjälp av Google Analytics och vi visar annonser från Google Adsense. Det här innebär att information om hur du använder våra tjänster sparas på Googles servrar.

 

1.2.1 Logginformation

När du använder våra tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av oss samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar. Loggdata innehåller följande:

 

– Information om hur du använde vår tjänst, till exempel dina sökfrågor.

– IP-adress.

– Cookies som kan identifiera din webbläsare.

 

1.2.2 Cookies och liknande teknik

Vi och våra affärspartners använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder våra tjänster. Det kan innebära att cookies eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet. En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats.

 

2. Hur vi använder information som vi samlar in

Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra våra tjänster, för att utveckla nya tjänster och för att skydda Bollnäs Flames och våra användare.

 

När du kontaktar oss sparar vi dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar.

 

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av produkterna som vi använder för det ändamålet i våra egna tjänster är Google Analytics. Genom att spara dina språkinställningar kan vi till exempel visa våra tjänster på språket som du använder. När vi visar anpassade annonser kommer vi inte att koppla identifierare från cookies eller liknande tekniker till känsliga kategorier av personuppgifter, som till exempel sådana som baseras på etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller hälsotillstånd.

 

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.

 

3. Öppenhet och valmöjlighet

Olika användare har olika syn på sekretess. Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas. Du kan till exempel göra följande:

 

– Välja om din e-postadress och ditt namn skall synas i dina recensioner och kommentarer.

– Hämta ut information om dina sparade personuppgifter genom att kontakta Bollnäs Flames styrelse via mail medlem@bollnasflames.se

– Du kan stänga av cookies genom att ändra säkerhetsinställningarna i webbläsaren och du kan också radera tidigare lagrade cookies via din webbläsares inställningar.

 

4. Information som du delar

I många av våra tjänster kan du dela information med andra. Kom ihåg att information som du delar offentligt eventuellt kan indexeras av Google och andra sökmotorer. I våra tjänster kan du välja hur du vill dela och ta bort innehåll.

 

5. Komma åt och uppdatera personuppgifter

Vi vill att du ska kunna komma åt dina personuppgifter t.ex om uppgifterna är felaktiga vill vi ge dig möjlighet att enkelt uppdatera eller ta bort dem, detta förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl. Kontakta medlem@bollnasflames.se så fort du ser att dina personuppgifter inte stämmer, vid t.ex byte av adress eller handhavande fel. 

6. Information som vi delar

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Bollnäs Flames förutom i följande situationer:

 

6.1 Med ditt samtycke

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Bollnäs Flames om du har tillåtit oss att göra det. Vi måste ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.

 

6.2 Av juridiska skäl

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Bollnäs Flames om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:

 

– följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäranden från myndigheter

– garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem

– upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem

– skydda mot skador avseende rättigheter, egendom, säkerhet, användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

 

Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt och med våra partner – t.ex. utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser. Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt.

 

Om Bollnäs Flames skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.

 

7. Informationssäkerhet

Vi arbetar ständigt för att skydda Bollnäs Flames och våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar.

 

– Vi krypterar många av våra tjänster med SSL.

– Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.

– Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till våra förtroendevalda som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.

 

8. Förändringar

Vår sekretesspolicy kan ändras från tid till annan och eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida, om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande.